• Vi är nu en del av Presto

    Sedan januari 2021 är vi en del av Presto Brandsäkerhet. Vi kommer fortsatt vara engagerade
    i våra kunders säkerhet och kunskapsutveckling men nu inom landets största brand- och riskföretag.

    Läs mer på presto.seKontakta oss

Cupola – Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet

Cupola ger företag och myndigheter rätt förutsättningar att förebygga, upptäcka och övervaka brand- och säkerhetsrisker i sina fastigheter. Våra värdeord – ansvar, passion, tillsammans – genomsyrar allt vårt arbete, såväl internt som externt. Allt för att du som kund ska känna dig trygg och säker i din arbetsmiljö, men också med Cupola som leverantör och samarbetspartner.

LÄS MER

Cupola kan erbjuda all den kompetens och utrustning som krävs för att kunna skydda sig väl mot brand och upprätthålla en hög säkerhet på offentliga platser och i företagsmiljö.Med vår djupa kunskap och erfarenhet arbetar vi, tillsammans med dig som kund, fram kompletta brand- och säkerhetslösningar som är skräddarsydda för just din fastighet eller verksamhet.

Vi hjälper dig som kund med allt från brandskyddsdokumentation vid nybyggnation, till installation och montage av brand- och utrymningslarm eller handbrandsläckare. Med våra nätbaserade SBA-verktyg och tjänster kan du också på ett smidigt sätt utföra och följa upp enkla egenkontroller av ditt brandskydd. Vi tar självklart också hand om löpande service och underhåll av din skyddsutrustning, där vi dessutom kan hjälpa till med utbildning av din personal inom allt från första hjälpen till krishantering. Vi försöker helt enkelt bidra med en helhetslösning för din brandsäkerhet – allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg.

LÄS MINDRE


Rikstäckande verksamhet

Cupola arbetar som koncern rikstäckande inom brand och säkerhet i Sverige. Vi är marknadsledande inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och täcker in alla områden inom segmentet. Vi är idag etablerade på många olika orter i Sverige och har idag kunder spridda över hela landet.

Utöver de tjänster vi tillhandahåller har vi också ett brett produktsortiment med tusentals produkter inom brand och säkerhet, där vi bland annat producerar våra säkerhetsskyltar i en egen fabrik i Sverige.

Produkter

Kunden i fokus

Vårt fokus utgår alltid från dig som kund, eftersom det är tillsammans med dig vi kan skapa en brandsäker miljö i din fastighet eller verksamhet. Därför är det alltid viktigt för oss att erbjuda god service och hålla en tydlig kommunikation där vi alltid ger en snabb återkoppling, vilket kommer avspeglas i ditt samarbete med oss.

Vår vision ”Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet” har vi skapat med kundens trygghet och säkerhet som grund.

Välkommen till Cupola – vi säkerställer och utvecklar brandsäkerhet!

Kontakta oss

Gäller det Utbildning kan ni kontakta oss här.

Leveransvillkor

Vid transportskada, kontakta berört transportbolag.


Leveransvillkor