Har du ett fungerande brandskydd där du befinner dig just nu?

Vid denna årstid är det många av oss som mår bra av att lysa upp tillvaron med tända ljus och kanske äldre elljusstakar med ojordade kontakter. Är det kallt och ruggigt ute vill man ha det varmt och mysigt inne. Den 1 december infaller Brandvarnardagen. Syftet med dagen är väcka diskussioner och få människor att ta ansvar för sin egen brandsäkerhet.

De flesta hushåll har en brandvarnare, men i vart tionde hem fungerar den inte. Rekommendationerna säger att man ska ha minst en brandvarnare på varje våningsplan men Cupola rekommenderar att det även ska finnas en brandvarnare i varje rum där någon sover.

Att testa en brandvarnare är inte svårt. Du trycker helt enkelt på testknappen, hör du inte en signal kan batteriet vara slut eller brandvarnaren trasig. Det kan också vara så att det har samlats damm och smuts i brandvarnaren, ta därför som vana att försiktigt dammsuga ur brandvarnaren då och då.

Kampanjen Aktiv mot brand har en gratis sms-tjänst som påminner dig om att testa din brandvarnare. Du väljer själv med vilket tidsintervall du vill ha påminnelsen. Anmäl dig på: skyddadigmotbrand.se

Att hålla brandövning på arbetet eller en skola är vanligare än att brandöva hemma trots att de vanligaste platserna för brand är i hemmet. Cupola är en certifierad anläggarfirma för brandlarm och håller även utbildningar inom brandskydd som till exempel utrymningsövning. Kontakta oss så hjälper vi dig att vara förberedd på din arbetsplats. Ta även tillfället i akt och brandöva hemma med familjen! Vid en eventuell händelse av brand är det otroligt viktigt att alla vet hur man ska tänka och agera.

Så testa din brandvarnare och prata med din arbetsgivare om vikten av att ha ett bra och fungerande brandskydd, vi hjälper dig att vara förberedd!

Tillsammans brandsäkrar vi Sverige!

Pressrelease

Ny VD till Cupola

Vid årsskiftet kliver Christopher Evers in som ny VD i Cupola AB. Christopher kommer närmast från en treårig sejour som VD på HUBER Packaging International i Tyskland

För drygt en månad sedan valde Fredrik Weiss att kliva av VD-posten för att fullt ut kunna fokusera på försäljning i rollen som försäljningschef i Cupola-koncernen. Grundaren och delägaren Stefan Johansson klev in som tillförordnad VD – en roll som han behåller t.o.m. årsskiftet då Christopher Evers tar över rollen som VD. Christopher har 20 års erfarenhet som Koncernchef bland annat för för Kemetyl Packaging Group och Emballator Metal Packaging Group och bidrar främst med starkt blickfång på sälj- och marknadsutveckling samt djup erfarenhet av internationell expansion. ”-Jag ser fram emot att utveckla Cupola-koncernen tillsammans med medarbetare och ägare till en den ledande samarbetspartnern och leverantören av brandsäkerhetsprodukter och tjänster till den nordiska marknaden med fokus på kundnöjdhet och lönsamhet”, förklarar Christopher.

Styrelseordföranden Lasse Träff kommenterar: ”Vi kan med stor tillfredställelse och glädje meddela att vi rekryterat en ny VD till Cupola, Christopher Evers. Christopher har en lång och gedigen erfarenhet att leda bolag med målsättning att växa med god lönsamhet. Styrelsen är mycket glada att vi lyckats rekrytera Christopher och bedömer att han har de egenskaper som Cupolas nya VD behöver.”

 

 

Frågor kring pressreleasen besvaras av:

 

Christoffer Edgren
Marknadschef Cupola AB
Tel: 0708 – 34 28 95
E-post: christoffer.edgren@cupola.se

SBA – håller olyckorna i schack

Systematiskt brandskyddskyddsarbete (SBA) innebär kortfattat om att värna om människor samt sin verksamhet. Att aktivt arbeta med SBA minskar därför risker för kostsamma och förödande brandskador. Och i förlängningen, vilket är viktigast av allt, att rädda liv.

Så, vad innebär SBA för varje verksamhet?

Varje ägare/innehavare av en anläggning ska aktivt arbeta med sitt brandskydd – ett ständigt pågående arbete. Ett fungerade SBA är inte ett statiskt dokument utan handlar mer om att på ett aktivt, strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd. Detta måste dock finnas dokumenterat, vilket blir ditt ”kvitto” till försäkringsbolag, myndigheter etc.

I det systematiska arbetet ska följande finnas dokumenterat:

-Beskrivning av byggnader och verksamhet med dess förutsättningar och risker ur ett brand- och utrymningsperspektiv.

-Brandskyddsregler där det framgår vad som gäller för exempelvis levande ljus, heta arbeten, tobaksrökning mm.

-Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare.

-Organisation och instruktioner för såväl det förebyggande arbetet som vid uppkommen incident/brand/utrymning.

-Rutiner för information till hantverkare och besökare där det är nödvändigt.

-Plan för utbildningar, övningar, underhåll av brandskyddsprodukter (till exempel rökluckor och släckare) och kontrollronder.

-Genomförda utbildningar, övningar och revisioner av SBA.

-Ritningar över risker och tekniska brandskyddsobjekt. Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen.

Allt detta kan verka svårt och omfattande – men det behöver inte vara det! Cupola har, tillsammans med våra kunder och många års erfarenhet, utvecklat ett webbaserat verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet som är enkelt, smidigt och användarvänligt. Och som vi dessutom stolt vågar kalla för marknadsledande. I Cupola webb-SBA får man som brandskyddsansvarig hjälp och automatiska påminnelser att genomföra sina egenkontroller via mobil, surfplatta eller dator. Våra SBA-konsulter håller er också självklart i handen under hela processen från inventering till upprättande. Via er webbportal får ni en kvalitetssäkring av ert systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder.

Vill ni veta mer? Kontakta oss – vi kan SBA!