• ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM

    Cupola Brand och Säkerhet är certifierad anläggarfirma brandlarm.

    Kontakta oss

Anläggarfirma brandlarm

Cupola erbjuder verksamhetsanpassade och skräddarsydda lösningar för alla fastigheter och verksamheter. Vi hjälper er i hela processen från projektering och rådgivning till installation och utfärdande av anläggarintyg. Att Cupola är anläggarfirma brandlarm gör att vi har säkerställda rutiner för leverans, service, besiktning, underhåll och för hantering av eventuella reklamationer. Företagscertifieringen gör att ni som kunder har ett bra kvitto på vår kunskap och kvalité för en långsiktigt lönsam och trygg affär.

Hur ser det ut i er fastighet/verksamhet? Vem ställer kraven hos er? Är det myndigheten, försäkringsbolaget eller egen ambition? Låt oss hjälpa er i den snåriga djungeln av lagar och regler. Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte!

Användningsområde

Certifierade

Våra brandlarmingenjörer innehar certifikat utfört av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Helheten

Vi projekterar, säkerhetsställer och utför anläggarintyg som specificerar anläggningen och intygar att regelverk och funktioner uppfylls.

Kontakta oss

Cupola Brand och Säkerhet är certifierad anläggarfirma brandlarm av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB enligt Svenska brandskyddsföreningens regelverk SBF1008:2.

Det betyder att vi har erfoderlig kunskap och erfarenhet för att installera ett brandlarm och utfärda anläggarintyg enligt SBF110 när så krävs.

Vill du veta mer om vår verksamhet eller är behov av vår expertis? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Niclas Johansson – Behörig Ingenjör brandlarm/Sakkunnig
niclas.johansson@cupola.se
031-380 14 55

Ladda ner våra säkerhetsdatablad från knappen nedan:

Fler produkter

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss