• ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

    Visste du att det finns krav på två utbildade anläggningsskötare per brandlarmsanläggning?

    Anmälan

Anläggningsskötare brandlarm

Denna utbildning riktar sig till de som ska ansvara för brandlarmet i fastigheten/verksamheten.

SOS Alarm eller annan larmmottagare ställer krav på att det vid en brandlarmanläggning ska finnas minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare och en ställföreträdande som känner till handhavande, funktion och skötsel av larmet. Den utbildning som vi erbjuder motsvarar den kompetens som krävs.

LÄS MER


Omfattning
– Utbildningen tar ca 6 timmar
– Övnings- och kursmaterial samt fika och lunch ingår
– Personligt intyg erhålles
– Brandteori
– Lagar och förordningar, SBF 110:8
– Förebyggande brandskydd
– Systematiskt brandskyddsarbete
– Utrymning
– Utrymningslarm
– Brandceller
– Det automatiska brandlarmet
– Kravställare
– Orientering- samt serviceritningar
– Detektering
– Larmlagring

LÄS MINDRE

Om kursen

Krav

Det finns krav på två utbildade anläggningsskötare per brandlarmsanläggning.

Vad ingår?

Utbildningen tar ca 6 timmar där kursmaterial samt lunch och fika ingår.

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Utbildningen erbjuds även på distans!

Praktisk information

Avbokning
Det kostar ingenting att boka av en kurs fram till fyra veckor innan kursen startar. Vid avbokning senare krediteras 65% av kursavgiften fram till två veckor före kursstart. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart krediteras 0% av kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra datum på kurs vid för få anmälningar. Moms tillkommer på samtliga priser.
Utbildningsdatum och ort
Hittar du inte önskat utbildningsdatum, hör då gärna av dig till utbildning@cupola.se eller ring 010-498 49 00 så hjälper vi dig.
Kontakta oss för mer info om vilka orter vi håller våra utbildningar på.
Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss