Anläggningsskötare brandlarm

Det finns krav på att det ska finnas minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare när en fastighet har ett brandlarm.
På den här utbildningen ger vi dig den kunskapen som behövs för hantering, skötsel och underhåll av verksamhetens
larmanordning

LÄS MER


INNEHÅLL
– Brandteori
– Det automatiska brandlarmet
– Kravställare
– Orientering- samt serviceritningar
– Detektering
– Larmlagring
– Lagar och förordningar, SBF 110:8
– Förebyggande brandskydd
– Utrymning
– Utrymningslarm
– Brandceller

LÄS MINDRE

Om utbildningen

För vem

Denna utbildning riktar sig till de som är ansvariga för brandlarmet i fastigheten/verksamheten.

Vad lär jag mig

Efter genomförd utbildning har du kännedom om regelverk kring brand- och utrymningslarm. Du har god förståelse kring brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion samt kan utföra skötsel- och underhållsåtgärder.

Praktisk information

Utbildningspasset tar 6 timmar.
Upp till 15 deltagare.
Kursmaterial samt fika och lunch ingår.
Personligt intyg utfärdas efter genomförd utbildning.
Utbildningen hålls på svenska.

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Utbildningen erbjuds även på distans!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss