• BEHÖRIG INGENJÖR BRANDLARM

    Säkerställer och intygar att regelverk och funktioner uppfylls.

    Kontakta oss

Behörig ingenjör brandlarm

Ett certifikat som behörig ingenjör brandlarm krävs  för att arbeta som sakkunnig i en anläggarfirma, besiktningsman eller i vissa fall projektör av brandlarmanläggningar. Det är Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC som certifierar behöriga ingenjörer i Sverige. Som Sakkunnig/Behörig ingenjör brandlarm ansvarar man för kvalitetssäkring av företagets installationer och uppdrag gällande automatiska brandlarmsanläggningar. I korthet kan man beskriva det som att behörig ingenjör finns med i hela processen från projektering, ofta i samarbete med brandingenjör, till att säkerställa utförandet. I ett sista steg utfärdas anläggarintyg som specificerar anläggningen och intygar att regelverk och funktioner uppfylls.

Behöver du hjälp med din nuvarande anläggning eller har frågor kring projektering? Vi hjälper dig! Cupola har flera behöriga ingenjörer som hjälper er över hela landet.

Om tjänsten

Säkerställer funktioner

Säkerställer att funktioner uppfylls.

Regelverk

Intygar att regelverk och normer följs.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss