• BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

    Säkrare fastigheter och tryggare människor med brand- och utrymningsplan från Cupola.

    Kontakta oss

Brandlarmsanläggning

Att investera i en brandlarmsanläggning är nödvändigt och i vissa fall ett krav för att trygga människor/personal, egendom/fastighet och miljö. Ett enklare alternativ till brandlarm benämns utrymningslarm. Till båda dessa finns olika tekniska lösningar såsom talat utrymningslarm, aspirerade detektorer mm. Självklart hjälper vi er att reda ut begreppen och tolka de krav som er verksamhet omfattas av. Utifrån detta hittar vi det mest kostnadseffektiva alternativet för just era behov!

Användningsområde

Förebygg

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar såväl till att rädda liv som att reducera kostnader vid ett tillbud. Vi hjälper dig med rätt och tidig detektion!

Larm

Systemet avger en larmsignal för att påkalla behovet av åtgärder och/eller skickar en signal vidare till räddningstjänsten som kan vidta lämpliga släckningsåtgärder eller påbörja utrymning. 

Detektion

Tidig detektion hjälper er att så tidigt som möjligt ta till åtgärder för utrymning och att släcka branden. Vi hjälper dig att hitta rätt!

Underhåll

Underhållet av brand- eller utrymningslarm omfattar kontroll av anläggningens status samt funktioner enligt utfärdat anläggarintyg och dokumentation.

Skötsel
En brandlarmsanläggning ska underhållas regelbundet. Normen ställer krav på att månads- och kvartalsprov. Dessa utförs i regel av utbildade anläggningsskötare. Utöver detta utförs även årsprov, där samtliga funktioner testas och alla ingående delar kontrolleras. Vi erbjuder både utbildning av anläggningsskötare samt avtal för skötsel av månads- kvartals och årsprov.

Underhåll
Cupola hjälper er och underhållet omfattar kontroll av anläggningens status samt funktioner enligt utfärdat anläggarintyg och dokumentation. Läs mer om detta: Anläggarfirma brandlarm

Besiktning
Enligt regler för automatisk brandlarmanläggning (SBF 110) ska leveransbesiktning göras i samband med driftsättning. Därefter sker revisionsbesiktning av anläggningen årligen med maximalt 15 månaders mellanrum. Leverans- och revisionsbesiktning ska utföras av besiktningsman anställd av en besiktningsfirma som uppfyller kraven enligt SBF1003:3. När Cupola utför en brandlarminstallation utförs alltid en leveransbesiktning med godkänd besiktningsman.

Serviceavtal

Cupola erbjuder serviceavtal för underhåll och/eller anläggningsskötartjänster som är flexibla och anpassningsbara efter era behov och önskemål. Serviceavtalen omfattar självklart krav enligt gällande normer och regler. Vill du veta mer om våra serviceavtal?
Kika på: Brand- och utrymningslarm.

Installation

En brandlarmsanläggning ska projekteras, installeras och driftsättas enligt gällande brandlarmsnorm SBF 110. Väljer ni Cupola som leverantör för att installera brandlarm eller utrymningslarm kan ni känna er trygga med att anläggningen uppfyller alla normer, lagar och myndighets- och försäkringskrav.Vill du veta mer om brandlarm för företag eller behöver du hjälp med installation eller underhåll av ditt brand- eller utrymningslarm? Kontakta oss!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss