• VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT GÅ
    EN BRANDFARLIGA ARBETEN UTBILDNING?

    För dig som arbetar på en tillfällig arbetsplats rätt behörighet
    att hantera utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor.

    Anmälan

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en certifieringsutbildning för alla yrkeskategorier som jobbar med brandfarliga arbeten/heta arbeten. Den uppfyller försäkringsbolagens krav och är ett alternativ till Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”.

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA har tillsammans tagit fram denna utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert. I många branscher förekommer tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, lödning och torkning. De som utför sådana arbeten som medför risk för brand måste gå en utbildning vart 5:e år, både för att få ge det tillstånd som krävs och även för att få utföra det brandfarliga arbetet samt för att få vara brandvakt. Brandfarliga arbeten ger alla yrkesverksamma inom dessa områden en gedigen utbildning som är anpassad för deras arbetsförhållanden. Flera experter på området har bidragit till att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs för att certifikat ska kunna utfärdas enligt försäkringsbolagens villkor.

Om kursen

Rätt kunskap

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Detta är även ett krav för vid t.ex. svets, lödning och takararbeten m.m.

Vad ingår?

Utbildningen tar cirka 7 timmar där fika, lunch, certifikat och kursbok ingår.

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Vem behöver gå en Brandfarliga arbeten utbildning med tillhörande kurs?

Certifikatet håller i 5 år vilket gör att vår Brandfarliga arbeten utbildning riktar sig både till dig som behöver behörigheten för första gången, men också för dig som behöver förnya ditt certifikat. Det går inte längre att beställa ett tillfälligt certifikat (upphörde år 2015). De flesta tillfälliga arbetsplatser där heta arbeten utförs kräver att du som arbetar där har gått en Brandfarliga arbeten utbildning och kurs, eftersom det är då försäkringen gäller om något skulle hända. Du kan kontrollera om du har rätt behörighet genom att söka i Brandskyddsföreningens register.

Vad innebär då en tillfällig arbetsplats? Jo, det är en arbetsplats som är provisoriskt uppbyggd för projektet som ska utföras och som inte är utformad för att utföra brandfarliga arbeten. Här är brandriskerna ofta betydligt större och i många fall okända i förhållande till en permanent arbetsplats. En permanent arbetsplats är till exempel en verkstad som är uppbyggd för att brandfarliga arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt utan att skador uppstår. De arbeten som räknas som brandfarliga arbeten är bland annat:
– Arbete som inkluderar elektricitet
– Svetsning och skärning och med gas
– Arbete som inkluderar laser

Hos oss kan du gå en Brandfarliga arbeten utbildning
med kurs över hela Sverige

Cupolas intruktörer har rätt utbildning och behörighet som krävs för att ge dig certifikat i Brandfarliga arbeten genom utbildning och kurs över hela Sverige. Under de sju timmar som utbildningen pågår går vi bland annat igenom lagstiftning, säkerhetsregler, tillstånd, entreprenadavtal, förebyggande brandskydd, praktisk brandsläckning, arbetsredskap och andra delar som är relevanta på en tillfällig arbetsplats där brandfarliga arbeten utförs.

Behöver du hjälp med dokumentation eller utrustning på platsen där du verkar med Brandfarliga Arbeten? Låt oss hjälpa dig även där! Cupola är marknadsledande inom brandskydd i Sverige och arbetar, förutom med utbildningar, med tjänster så som SBA, brandskyddsdokumentation och utrymningssäkerhet. Vi erbjuder även livsviktig säkerhetsutrustning såsom utrymningslarm, brandsläckare, hjärtstartare, första hjälpen-kit och utrymningsplan. Vi förser helt enkelt offentliga och företagsmiljöer med den kunskap och utrustning som krävs för att skapa en säker miljö och arbetsplats enligt gällande lagar och regler. Cupolas vision är ”Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet” – låt oss göra just det för er!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss