Brandfarliga arbeten

Denna utbildning ger dig rätt kunskap om brandfarliga arbeten som gör att du minimerar risken för brand samtidigt som
du uppfyller dina försäkringsvillkor och lagkrav. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen och är en
likvärdig utbildning till Brandskyddsföreningens heta arbeten.

LÄS MER

INNEHÅLL
– Lagstiftning och försäkring
– Säkerhetsregler
– Organisation vid brandfarliga arbeten
– Tillstånd
– Behörighet
– Brandfarliga varor
– Förebyggande brandskydd
– Släckutrustning
– Tätskiktsarbete
– Praktisk brandsläckning
– Digital certifiering 

LÄS MINDRE

Om utbildningen

För vem

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med verktyg som alstrar värme eller gnistor där det finns risk för brand,
exempelvis i en fastighet, industri eller vid takläggning. Ingen förkunskap krävs.

Vad lär jag mig

Efter genomförd utbildning får du certifikat för att arbeta med brandfarliga arbeten (Utförare), att vakta så det inte börjar brinna (Brandvakt) och att skriva tillstånd för det brandfarliga arbetet (Tillståndsansvarig).

Praktisk information

Utbildningspasset tar 7 timmar.
Upp till 20 deltagare.
Övnings- och kursmaterial samt lunch och fika ingår.
Personligt certifikat som är giltigt i 5 år utfärdas efter godkänd examination.
Utbildningen kan hållas på svenska eller engelska.

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Utbildningen erbjuds även på distans!

Hos oss kan du gå en Brandfarliga arbeten utbildning
med kurs över hela Sverige

Cupolas intruktörer har rätt utbildning och behörighet som krävs för att ge dig certifikat i Brandfarliga arbeten genom utbildning och kurs över hela Sverige. Under de sju timmar som utbildningen pågår går vi bland annat igenom lagstiftning, säkerhetsregler, tillstånd, entreprenadavtal, förebyggande brandskydd, praktisk brandsläckning, arbetsredskap och andra delar som är relevanta på en tillfällig arbetsplats där brandfarliga arbeten utförs.

Behöver du hjälp med dokumentation eller utrustning på platsen där du verkar med Brandfarliga Arbeten? Låt oss hjälpa dig även där! Cupola är marknadsledande inom brandskydd i Sverige och arbetar, förutom med utbildningar, med tjänster så som SBA, brandskyddsdokumentation och utrymningssäkerhet. Vi erbjuder även livsviktig säkerhetsutrustning såsom utrymningslarm, brandsläckare, hjärtstartare, första hjälpen-kit och utrymningsplan. Vi förser helt enkelt offentliga och företagsmiljöer med den kunskap och utrustning som krävs för att skapa en säker miljö och arbetsplats enligt gällande lagar och regler. Cupolas vision är ”Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet” – låt oss göra just det för er!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss