• BRANDSKYDDSANSVARIG/KONTROLLANT

    Se till att ert SBA-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt.

    Anmälan

Brandskyddsansvarig/
Kontrollant

Denna utbildning riktar sig till de som ska ansvara för företagets brandskydd och som ska arbeta som brandskyddsansvarig/kontrollant.

I sitt systematiska brandskyddsarbete ska det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att SBA- arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. I denna utbildning lär du dig hur du ska arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område.

LÄS MER


Omfattning
– Utbildningspasset tar ca 6 timmar.
– Kursmaterial samt lunch och fika ingår.
– Genomgång av lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att SBA ska bedrivas
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Vad har fastighetsägaren för ansvar?
– Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar?
– Hur ska ert SBA bedrivas över tiden?
– Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn
– Praktisk övning. Här får alla genomföra en kontrollrond enligt SBA
– Dokumentation och Diplom

LÄS MINDRE

Om kursen

För vem?

Lär dig arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vilka krav, lagar och föreskrifter som ställs inom detta område. Till för dem som ska ansvara för företagets brandskydd.

Vad ingår?

Utbildningen tar cirka 6 timmar där kursmaterial samt lunch och fika ingår.

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Praktisk information

Avbokning
Det kostar ingenting att boka av en kurs fram till fyra veckor innan kursen startar. Vid avbokning senare krediteras 65% av kursavgiften fram till två veckor före kursstart. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart krediteras 0% av kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra datum på kurs vid för få anmälningar. Moms tillkommer på samtliga priser.
Utbildningsdatum och ort
Hittar du inte önskat utbildningsdatum, hör då gärna av dig till utbildning@cupola.se eller ring 0510-141 50 så hjälper vi dig.
Kontakta oss för mer info om vilka orter vi håller våra utbildningar på.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss