Den här utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg som du behöver för att sköta brandskyddet på ditt företag på rätt
sätt, även kallat systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

INNEHÅLL
– Samhällets krav
– Brandteori
– Regler och ansvar
– Brandskydd i verksamheten och i hemmet
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Brandrisker
– Räddningstjänsten som resurs
– Räddningstjänstens tillsyn
– Kontrollrond av brandskyddet

Om utbildningen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig som har fått uppgiften att ansvara för brandskyddet i verksamheten samt för huvudansvariga, exempelvis VD eller ordförande i en BRF. Lämpligt är att deltagarna tidigare genomgått en grundläggande brandskyddsutbildning.

Vad lär jag mig

Efter genomförd utbildning har du mycket god kunskap i vilka krav som ställs på verksamheten gällande brandskydd och du har stor förståelse för vad som skapar ett fullgott brandskydd. Du vet också hur du gör både riskinventeringar och sköter brandskyddskontroller.

Praktisk information

Utbildningspasset tar 6 timmar.
Upp till 15 deltagare.
Kursmaterial samt lunch och fika ingår.
Personligt intyg utfärdas efter genomförd utbildning.
Utbildningen kan hållas på svenska eller engelska.

Om du har frågor gällande våra produkter, hör gärna av dig! Kontakta