Vem är brandskyddsansvarig?

Sedan Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) trädde i kraft år 2004 krävs det att alla verksamheter och företag arbetar med ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Detta oberoende av storlek och verksamhet. SBA brandskydd innebär att man på ett metodiskt sätt ska gå igenom det egna behovet av brandskydd, säkerställa löpande egenkontroller samt se till att alla i organisationen har rätt kunskap i händelse av brand.

LÄS MER

Rollen som brandskyddsansvarig en viktig pusselbit för att ge rätt förutsättningar vid en eventuell brand och därmed minimera skador på fastigheten och framförallt människor. Ägaren av fastigheten och ledningen i verksamheten har det yttersta ansvaret, men även personerna som utnämns som säkerhetsansvarig, skyddsombud och brandskyddsansvarig är viktiga för att arbetet ska fungera på ett säkert och systematiskt sätt. Låt ditt företags brandskyddsansvarig gå en utbildning för att skapa ett så kvalitativt brandskydd som möjligt för just er verksamhet.

LÄS MINDRE

Ge verksamhetens brandskyddsansvarig rätt
förutsättningar med utbildning och kurs hos oss

Har du blivit utsedd som brandskyddsansvarig på din arbetsplats erbjuder Cupola brandskyddsansvarig utbildning där du får den kunskap som krävs för att kunna kontrollera och ansvara för att SBA-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt.
Med Cupolas utbildning brandskyddsansvarig får du en kurs i bagaget som gör att du kan vara säker på att inte missa något som ingår i just din verksamhets systematiska brandskyddsarbete. Du får dessutom lära dig vilka krav, lagar och föreskrifter som finns inom detta område.

Vår utbildning för brandskyddsansvarig omfattar:
– Genomgång av lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att SBA ska bedrivas
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Vad har fastighetsägaren för ansvar?
– Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar?
– Hur ska ert SBA bedrivas över tid?
– Vad är en brandskyddsdokumentation
– Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn
– Praktisk övning där alla genomför en kontrollrond/egenkontroll enligt SBA
– Dokumentation och Diplom

Hur ser kravet ut för din verksamhet?

För fastigheter och lokaler krävs det att en brandingenjör eller liknande utför en brandskyddsdokumentation. I denna beskrivs de krav som ställs på brandskyddet samt hur dessa ska följas upp för att upprätthålla samma höga säkerhet i framtiden, vilket mynnar ut i ett systematiskt brandskyddsarbete. Under din utbildning som Cupola håller får du också en inblick hur vårt verktyg Cupola Webb-SBA fungerar. Det moderna ledningssystemet underlättar och förenklar arbetet för dig som brandskyddsansvarig när det kommer till det systematiska brandskyddsarbetet.

Vi utbildar brandskyddsansvarig genom utbildning
och kurs på plats över hela Sverige

Med vår brandskyddsansvarig utbildning och kurs får du en bra grundutbildning för att kunna planera och organisera brandskyddsarbetet i din verksamhet. Vi håller i brandskyddsansvarig utbildning och kurs runt om i Sverige. Du kan välja att läsa kursen på någon av våra utbildningsplatser eller så kommer vi till ditt företag för att hålla utbildningen där. Kontakta oss så berättar vi mer!
Om du har frågor gällande våra produkter, hör gärna av dig! Kontakta