• BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

    Allt du behöver veta om brandskyddsdokumentation.

    Kontakta oss

Brandskyddsdokumentation

En korrekt utförd brandskyddsdokumentation är en viktig del i att upprätta och bibehålla ett högt brandskydd. Det är också ett krav enligt Boverkets byggregler från år 1994 att alla byggnader som uppförs eller ändras ska ha en korrekt utförd brandskyddsdokumentation. De krav som ställs på den färdiga byggnaden kan till exempel röra säkerheten kring brandcellsindelning, brandtekniska klasser och utrymningsstrategi.

LÄS MER

I dokumentationen inkluderas även drift- och skötselinstruktioner samt planer för underhåll enligt BBR 2:51. Cupola är ett företag som tillhandahåller tjänster för brandskyddsdokumentation och våra kompetenta brandingenjörer tar fram rätt lösning för er fastighet eller verksamhet.

Vid många byggprojekt tas det fram en brandskyddsbeskrivning, eller en form av utkast av brandskyddsdokumentationen, redan i planeringsfasen för att säkerställa att de senare ställda brandskyddskraven kommer att kunna uppfyllas. I den slutgiltiga versionen ska det sedan även presenteras hur man projekterat samt kommit fram till att brandskyddskraven uppfyllts. Brandskyddsdokumentationen är alltså ett sätt för både brandskyddsansvariga för byggnaden och utomstående att kunna säkerställa att ett fullgott brandskydd finns i fastigheten. Den kan dessutom senare också användas som underlag vid fortsatt arbete med dokumentationen av det systematiska brandskyddet. Läs gärna mer om systematiskt brandskyddsarbete, Cupola Webb-SBA och möjligheten till er egen webbportal här på vår webbplats.

LÄS MINDRE

Om tjänsten

De olika begreppen

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. Vi hjälper er att reda ut begreppen!

Kontakta oss

I behov av en brandskyddsbeskrivning? Då har du kommit rätt! Kontakta oss så hjälper vi er.

Vid vilka tillfällen är brandskyddsdokumentation ett krav?

Som tidigare nämnt är brandskyddsdokumentation ett krav för alla nya fastigheter som byggs, samt de som renoveras eller ändras på annat sätt. Vid ändringar är det dock oftast endast den ändrade delen av byggnaden som behöver dokumenteras. Kravet gäller inte för så kallade komplementbyggnader under 15 kvadratmeter dvs. om du t.ex. har en friggebod på din tomt eller om ditt företag har ett litet förråd utanför huvudbyggnaden. Hur dokumentationen ser ut för olika typer av byggnader kan skilja sig avsevärt. För ett garage kan det räcka med någon sida, medan det för en komplex byggnad med många olika avdelningar kan krävas ett omfattande dokument med tillhörande bilagor.

Vi är ett företag som tillhandahåller skräddarsydda helhetslösningar för brandskyddsdokumentation

För att vara säker på att få en korrekt utförd brandskyddsdokumentation, särskilt när det kommer till större och mer komplicerade byggprojekt, rekommenderas vi att du tar hjälp av en brandingenjör eller motsvarande. Våra brandingenjörer på Cupola har rätt utbildning och kompetens för att hjälpa er med uppdrag oavsett omfattning och hjälper er att ta fram en korrekt brandskyddsdokumentation.

I dokumentationen bland annat lösningar för brandcellsindelning, brandtekniska klasser och utrymningsstrategi samt drift- och skötselinstruktioner att presenteras. Det kan även ingå krav på brandtekniska installationer såsom brandlarm, utrymningslarm och sprinklersystem – något som Cupola också vara behjälpliga med. Vilka förutsättningar som gäller för just er byggnad beror på hur många personer byggnaden är avsedd för och vilken verksamhetsklass som gäller i byggnadens olika delar. I dokumentationen kommer det även stå förklarat hur dessa ska skötas i framtiden för att du ska kunna upprätthålla ett säkert och tryggt brandskydd i fastigheten.

Kontakta oss för mer information!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss