• BRANDSKYDDSINFORMATION

    Storsittning i brand- och utrymningssäkerhet

    Anmälan

Cupolas brandskyddsinformation

Utbildningen riktar sig till alla och syftar till att ge en ökad kunskap och förståelse för de brandrisker som finns, hur branden uppstår och sprider sig och vad det finns för problematik vid utrymning.

Målet efter avslutad utbildning är att deltagarna erhållit en grundläggande kunskap om brand – och utrymningssäkerhet på sin arbetsplats.

Omfattning
– Rädda- Varna- Larma- Släck
– Samhällets krav
– Brandteori
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Utrymning

Om kursen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.
Ger deltagarna en grundläggande kunskaper om hur en brand kan uppstå och hur ni ska arbeta förebyggande.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 1 timme.
Max 50 deltagare.

Var och när?

Vi kommer till er arbetsplats!  Kontakta oss för mer information!

Utbildningen erbjuds även på distans!

Vill du och dina medarbetare boka utbildning? Kontakta oss!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss