• KONTROLL AV BRANDTÄTNING

    Vi håller brandcellen intakt!

    Kontakta oss

Brandtätning

Att kunna stänga inne branden är avgörande för hur branden utvecklas. Därför är det viktigt att man har tätslutande brandcellsgränser och branddörrar. Med en effektiv brandtätning ser du till att brandcellerna fungerar om branden är ett faktum. Bristande brandtätning, gör att branden kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilation. Brandtätning ska kontrolleras regelbundet, framförallt vid ombyggnationer för att hålla brandcellen intakt. Vi kontrollera era brandtätningar årligen eller vid en säkerhetskontroll samt utför de åtgärder som behövs.

Vill du veta mer eller boka servicebesök? Kontakta oss!

Om tjänsten

Årlig kontroll

Vi säkerställer med årlig kontroll att era brandceller är täta.

Regelbundna kontroller

När kontrollerade ni senast era brandtätningar? Vi hjälper er med underhåll och säkerställer att era brandceller är intakta.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss