• CERTIFIERAD BRANDSÄKERHETSTEKNIKER

    För dig som vill bli certifierad inom underhåll och kontroll av brandredskap

    IntresseanmälanProduktblad

Denna utbildning ger dig ett certifikat som brandsäkerhetstekniker så att du kan arbeta enligt gällande krav och standarder.

INNEHÅLL
– Brandteori
– Lagen om skydd mot olyckor
– Arbetsmiljölagen
– AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
– AFS 2018:13 Skyltar och signaler
– Utrymningssäkerhet
– Svenska standarder; brandsläckare, brandposter, utrymningsplaner, tillverkning
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Systematiskt brandskyddsarbete
– Examination, teoretisk och praktisk.

Om utbildningen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med brandskydd idag och vill bli certifierad brandsäkerhetstekniker.
Kursdeltagaren ska ha minst 3 månaders erfarenhet av kundbesök tillsammans med en erfaren brandsäkerhetstekniker.
Erfarenheten dokumenteras vid kurstillfället.

Vad lär jag mig?

Efter avslutad utbildning vet du hur du på rätt sätt ska utföra underhåll och kontroll av brandsläckare och brandposter
enligt gällande standard.

Praktisk information

Utbildningen tar 2 heldagar.
Upp till 12 deltagare.
Varje kursdeltagare ska ta med sin verktygsväska för att kunna utföra de praktiska momenten med underhåll av brandredskap.
Kursmaterial samt lunch och fika ingår.
Personligt certifikat utfärdas efter godkänd examination.
Utbildningen hålls på svenska.

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss