• Fettbrandsläckare

    Cupolas fettbrandsläckare är den ultimata släckaren att placera i ett kök!

    Kontakta oss

Fettbrandsläckare

Cupolas fettbrandsläckare är den ultimata släckaren att placera i ett kök! Släckaren har ett avancerat skum som är klassat för att klara av bl.a. bränder i matolja, vilket vanlig skumsläckare inte kan. Fettbrandsläckaren är enkel att hantera både vid montering och användning då behållaren är i aluminium och slangen är av formbart material.
För mer information om varje enskild produkt kan ni besöka vår webbshop.

Användningsområde

För kök

Lämplig i alla kök med fritöser och stekbord.

Testade & godkända

Släckarna är testade och godkända
enligt den europeiska
brandsläckarstandarden EN3
samt CE- och Shipwheel-märkta.

Cupolas fettbrandsläckare är anpassade till att släcka alla typer av A-, B- och F-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material. B står för bränder i vätskeformiga bränslen som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel.

F står för bränder i matolja vid b.la fritering då det brinnande fettet kan explodera om försök görs att släcka branden med vatten. För fritöser, spisar och stekbord skall således en handbrandsläckare speciellt utvecklad för fettbränder i kök avsett för matfett och matolja användas, då inget av de övriga släckmedlen uppfyller kraven för att släcka en fettbrand som har en mycket hög temperatur av ca. 400°.

C. Släckaren ska vara provad och godkänd enligt officiell norm och ha effektklass minst 75F.

Kriterierna för godkännande

– Provbål på upp till 1 x 0,5 m med 75 liter fett skall släckas fullständigt.
– Ingen återantändning får ske under 20 minuter efter släckning.
– Fettet skall under 20 minuters perioden kylas ner till 30o C under antändningstemperatur.
– Inget matfett får under släckning stänka utanför provkärlet.
Släckare som uppfyller dessa krav får förses med F-symbolen som anger att de klarar fettbrand.
 Brandsläckaren klarar även av bränder på elektrisk utrustning upp till 1000V. Släckaren är dielektriskt avprovade enligt EN3.

Släckningseffekt

Släckarna är fyllda med en unikt framtagen släckvätska bestående av ett filmbildande skum som är blandat med 82% vatten och en kaliumbaserad saltlösning med hög släckeffekt mot brand i matolja och fett. Saltlösningen reagerar kemiskt med matfettet och bildar ett tvållödderliknande täcke som kväver elden vid fett/vätskebrand. Vattnet och saltlösningen i vätskan kyler fettet i branden och hindrar återantändning som normalt sker vid en temperatur mellan 330-350° C.

I glödande material tränger vätskan effektivt ner i materialet och kyler branden vilket leder till en ren och effektiv släckning.

Fettbrandsläckare är inte anpassade till att släcka gasbränder eller bränder i högspänningsutrustning över 1000V och bör därför inte appliceras vid dessa typer av bränder. Fettbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från 0°C till +60°C, med en frysrisk under 0°C.

Fler produkter

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss