• FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA
    – MINDRE OMFATTNING

    Lär dig det som krävs för att hantera brandfarlig vara,

    IntresseanmälanProduktblad

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Denna utbildning ger dig god kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder
vid hantering av brandfarlig vara.

LÄS MER

INNEHÅLL
– Brandteori
– Brandfarliga varors egenskaper
– Lagen och förordningen om brandfarliga varor
– Sprängämnesinspektionens föreskrifter
– Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
– Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
– Tillsyn och kontrollrutiner
– Ansvarsfrågor vid ”Brandfarliga/Heta Arbeten”
– Brandsläckningsutrustning
– Beredskap vid olyckor

LÄS MINDRE

Om utbildningen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig som är ansvarig för verksamhetens brandfarliga eller explosiva varor på exempelvis en skola, bensinstation eller butik, även kallad föreståndare för brandfarlig vara. Utbildningen är ett lagkrav för att få hantera större mängder brandfarlig vara. Ingen förkunskap krävs.

Vad lär jag mig

Efter avslutad utbildning skall du kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara. Det innefattar bland annat att kunna
söka tillstånd och hantera brandfarlig vara.

Praktisk information

Utbildningspasset tar 6 timmar.
Upp till 15 deltagare.
Kursmaterial samt lunch och fika ingår.
Personligt intyg utfärdas efter genomförd utbildning.
Utbildningen hålls på svenska.

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Utbildningen erbjuds även på distans!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss