Grundläggande brandskydd

I denna utbildning lär du dig de grundläggande orsakerna till att brand uppstår och hur du på bästa sätt förebygger det,
både i verksamheten och i hemmet. Kursen avslutas med en praktisk övning med brandsläckare. Utbildningen ges enligt
Svebras riktlinjer 2011:1.

INNEHÅLL
– Samhällets krav
– Brand och dess utveckling
– Brandskydd i verksamheten och i hemmet
– Brandrisker
– Rädda-Varna-Larma-Släck
– Räddningstjänsten som resurs
– Utrymning
– Återsamling och närvarokontroll
– Förutsättningar på den egna arbetsplatsen
– Brandredskap (teori och praktik)

Om utbildningen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

Vad lär jag mig?

Efter genomförd utbildning förstår du hur brand kan uppstå och hur du kan förebygga att det börjar brinna. Du vet mer om vad som krävs för att skapa ett bra brandskydd i din verksamhet och i hemmet samt vilka krav som ställs på dig. Du får även erfarenheten av att använda en brandsläckare.

Praktisk information

Utbildningspasset tar 3 timmar.
Upp till 15 deltagare.
Övningsmaterial samt intyg för verksamheten ingår.
Utbildningen kan hållas på svenska eller engelska.

Utbildningen erbjuds även på distans!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss