• GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

    Öka ert medvetande kring brand- och utrymningssäkerhet!

    Anmälan

Cupolas grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning
– Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
– Hotbilder
– Brandskador
– Samhällets krav
– Brand och dess utveckling
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Räddningstjänsten som resurs
– Utrymningsplanerna
– Återsamling och närvarokontroll
– Förutsättningar på den egna arbetsplatsen
– Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

Om kursen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.
Ger er grundläggande kunskaper om hur en brand kan uppstå och hur ni ska arbeta förebyggande.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 3 timmar. Övnings- och kursmaterial ingår.

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Vill du och dina medarbetare boka utbildning? Kontakta oss!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss