• GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

    Öka ert medvetande kring brand- och utrymningssäkerhet!

    Anmälan

Cupolas grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning
– Bränders påverkan på liv och egendom
– Brandorsaker och brandförlopp
– Lagar och rekommendationer
– Förebyggande brandskydd, SBA
– Handlingsplan vid brand
– Utrymning
– Släckmedel och släckredskap  – dess funktion och användningsområde
– Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt. Alt. brandpost

Om kursen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.
Ger er grundläggande kunskaper om hur en brand kan uppstå och hur ni ska arbeta förebyggande.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 3 timmar. Övnings- och kursmaterial ingår.

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Utbildningen erbjuds även på distans!

Vill du och dina medarbetare boka utbildning? Kontakta oss!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss