Grundläggande krishantering

I denna utbildning lär du dig de grundläggande orsakerna till varför en kris uppstår och hur din verksamhet kan påverkas
av den. Du lär dig även hur organisationen kring krishantering bör se ut och hur du på bästa sätt arbetar före, under och
efter en kris.

LÄS MER

INNEHÅLL
– Lagstiftning
– Kriser i samhället
– Orsaker till kriser och krisreaktioner
– Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
– Företagets policy och strategi gällande krisstöd
– Roller och ansvar i organisationen
– Före, under och efter en kris
– Omvärldens ökade hotnivåer

LÄS MINDRE

Om utbildningen

För vem?

Denna utbildning riktar sig till de personer i verksamheten som ska medverka i krisledningen, exempelvis chefer, administratörer,
personalvetare och andra medarbetare.

Vad lär jag mig?

Efter genomförd utbildning förstår du vilka olika händelser som kan utlösa en kris i din verksamhet och vilken organisation
som krävs för att avhjälpa den.

Praktisk information

Utbildningspasset tar 4 timmar.
Upp till 8 deltagare.
Intyg för företaget ingår.
Utbildningen hålls på svenska.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss