Heta Arbeten – för vem och vilka gäller det?

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för värmealstrande och gnistbildande arbeten som kan starta en brand. Det kan till exempel handla om svetsning, skärning, lödning, takarbete med snabbgående verktyg till takarbeten eller borttagning av målarfärg.

Dessa arbeten förekommer i en mängd olika branscher och ofta i samband med montage- och ombyggnadsarbeten inom industrianläggningar och andra fastigheter.

För att kunna utföra ovanstående arbeten krävs utbildning och ett giltigt certifikat. Efter genomgången utbildning, där du blir medveten om brandriskerna och lär sig att hantera dessa på ett korrekt sätt, erhåller man ett certifikat. Certifikatet är giltigt i 5 år och behöver därefter förnyas.

Heta arbeten utförs i team om tre roller: brandvakt, hetaarbetare och tillståndsgivare.

Tillståndsgivaren är beställarens representant och är den som tillsammans med hetaarbetaren och brandvakten granskar faran för brand på plats före, under och efter arbetet utförs.

Hetaarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet.

För dessa tre roller krävs ett giltigt certifikat i Heta Arbeten. Detta är ett försäkringskrav.

Arbete i samband med Heta Arbeten har historiskt sett varit en av de största orsakerna till brand. 1990 skärptes reglerna då skadepreventionskonceptet Heta Arbeten infördes och sedan dess har denna typ av bränder minskat med 80%. Begränsa brandriskerna med rätt kunskap ­– utbilda dig i Heta Arbeten!

Cupola tillhandahåller Heta Arbeten-utbildningar över hela Sverige. Kontakta oss eller boka din utbildning här!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply