• VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT GÅ
    EN HETA ARBETEN UTBILDNING?

    För dig som arbetar på en tillfällig arbetsplats rätt behörighet
    att hantera utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor.

    Anmälan

Heta Arbeten

Vi på Cupola erbjuder en mängd olika utbildningar med fokus på brand och säkerhet. Vår Heta Arbeten utbildning ger dig som arbetar med verktyg som alstrar värme eller gnistor, s.k. Heta arbeten, rätt behörighet och giltigt certifikat . Heta Arbeten är det skadepreventionskoncept som tagits fram av Brandskyddsföreningen som säger att du som arbetar med brandfarliga heta arbeten ska ha ett giltigt certifikat för detta. Konceptet innefattar en Heta Arbeten utbildning i form av kurs om 7 timmar som avslutas med en digital certifiering. Vi har utbildningsplatser runt om i hela landet med kunniga, erfarna och certifierade Heta arbeten instruktörer.

Om kursen

Rätt kunskap

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Detta är även ett krav för vid t.ex. svets, lödning och takararbeten m.m.

Vad ingår?

Utbildningen tar cirka 7 timmar där fika, lunch, certifikat och kursbok ingår.

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Vem behöver gå en Heta Arbeten utbildning med tillhörande kurs?

Certifikatet håller i 5 år vilket gör att vår Heta Arbeten utbildning riktar sig både till dig som behöver behörigheten för första gången, men också för dig som behöver förnya ditt certifikat. Det går inte längre att beställa ett tillfälligt certifikat (upphörde år 2015). De flesta tillfälliga arbetsplatser där heta arbeten utförs kräver att du som arbetar där har gått en Heta Arbeten utbildning och kurs, eftersom det är då försäkringen gäller om något skulle hända. Du kan kontrollera om du har rätt behörighet genom att söka i Brandskyddsföreningens register.

Vad innebär då en tillfällig arbetsplats? Jo, det är en arbetsplats som är provisoriskt uppbyggd för projektet som ska utföras och som inte är utformad för att utföra heta arbeten. Här är brandriskerna ofta betydligt större och i många fall okända i förhållande till en permanent arbetsplats. En permanent arbetsplats är till exempel en verkstad som är uppbyggd för att heta arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt utan att skador uppstår. De arbeten som räknas som heta arbeten är bland annat:
– Arbete som inkluderar elektricitet
– Svetsning och skärning och med gas
– Arbete som inkluderar laser

Hos oss kan du gå en Heta arbeten utbildning
med kurs över hela Sverige

Cupolas intruktörer har rätt utbildning och behörighet som krävs för att ge dig certifikat i Heta arbeten genom utbildning och kurs över hela Sverige. Under de sju timmar som utbildningen pågår går vi bland annat igenom lagstiftning, säkerhetsregler, tillstånd, entreprenadavtal, förebyggande brandskydd, praktisk brandsläckning, arbetsredskap och andra delar som är relevanta på en tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs.

Behöver du hjälp med dokumentation eller utrustning på platsen där du verkar med Heta Arbeten? Låt oss hjälpa dig även där! Cupola är marknadsledande inom brandskydd i Sverige och arbetar, förutom med utbildningar, med tjänster så som SBA, brandskyddsdokumentation och utrymningssäkerhet. Vi erbjuder även livsviktig säkerhetsutrustning såsom utrymningslarm, brandsläckare, hjärtstartare, första hjälpen-kit och utrymningsplan. Vi förser helt enkelt offentliga och företagsmiljöer med den kunskap och utrustning som krävs för att skapa en säker miljö och arbetsplats enligt gällande lagar och regler. Cupolas vision är ”Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet” – låt oss göra just det för er!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss