• INFORMATION OM SKYLTAR

    Vad är lämpligt och vad säger föreskrifterna?

Information om skyltar

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt. Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

Informationen är hämtat från “AFS 2008:13 – Skyltar & Signaler. ” För mer information besök av.se

Skyltar

Förbudsskylt
Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara.

Varningsskylt
Skylt som varnar för en risk eller fara.

Påbudsskylt
Skylt som påbjuder ett visst beteende.

Nödskylt
Skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning.

Brandredskapsskylt
Skylt som anger placering av utrustning för brandbekämpning.

Tilläggsskylt
Skylt som används tillsammans med en skylt och lämnar kompletterande information.
Ljussignal och genomlyst skylt: Signal eller skylt, med ljus som sänds ut genom en anordning som är gjord av transparent eller genomlyst material. Den ska vara upplyst från in- eller baksidan så att den ger intryck av en lysande yta.

Fler produkter

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss