• Miljö och Kvalité

Cupola – Certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Miljöpolicy

Cupola ska vara ett av Sveriges ledande företag inom brandskyddsarbete.

För att säkerställa att våra kunder väljer en miljömedveten leverantör arbetar vi med hög kompetens genom hela livscykelperspektivet för att skydda miljön med våra produkter och tjänster.

Detta säkerställer vi genom att:

  • Årligen utvärdera våra leverantörer utifrån ett miljöperspektiv.
  • Säkerställa att miljölagar och andra bindande krav uppfylls.
  • Genom måluppföljning minska våra betydande miljöaspekter.
  • Förbättra vårt systematiska miljöarbete genom en hög medvetenhet.
  • Säkerställa att våra kunder ges bästa förutsättningar att göra kloka miljöval.

Kvalitetspolicy

Cupola  ska vara ett av Sveriges ledande företag inom brandskyddsarbete.

För att säkerställa detta arbetar vi alltid med kundens bästa i fokus samt att ha en organisation som systematiskt alltid blir bättre genom att:

  • Arbeta med uppföljning av avvikelser och reklamationer
  • Kompetensutveckla vår personal
  • Vara kostnadseffektiva internt och för våra kunder.
  • Se möjligheter till förbättringar samt att genomföra dem.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss