• RÖKLUCKOR

    Behöver ni hjälp med montage eller underhåll av rökluckor? Låt oss hjälpa er!

    Kontakta oss

Med en röklucka i ert trapphus blir både
utrymning och släckningsarbete mer effektivt

Cupola erbjuder både montage och service/underhåll av rökluckor med uppgift att göra er fastighet ännu säkrare. Våra röklucketekniker har rätt kunskap, utbildning och erfarenhet som krävs för att ni ska uppfylla gällande lagar och regler. Kontakta oss för mer information kring hur om hur vi kan hjälpa ditt företag med era rökluckor samt vilka övriga tjänster vi har att erbjuda!

LÄS MER


Det finns olika modeller av rökluckor – dels rökluckor som öppnas manuellt och de som fälls upp automatiskt när de kommer i kontakt med värme eller rök. Rökluckor kan installeras på tak eller på fasader beroende på hur er fastighet eller verksamhet ser ut. Vi ser till att rökluckan måttanpassas så att storlek, utförande och materialval stämmer överens för det tak eller fasad luckan ska monteras på.

En röklucka kan rädda liv då det minskar risken för inandning av dödlig rök för de som befinner sig i fastigheten. Vid en brand är det inte elden som skördar flest offer, utan brandröken. Det kan handla om minuter innan du hinner drabbas av rökförgiftning. Rök- och brandgaser försvårar dessutom släckningsarbetet. Med rökluckor installerade i fastigheten är det lättare för Räddningstjänsten att ta sig in i byggnaden och i vissa fall kan rökluckorna även möjliggöra släckning av elden direkt från taket.

LÄS MINDRE

Användningsområde

Minska risk för olyckor

När testade ni era rökluckor senast?

Underhåll

Ta hjälp av oss med årligt underhåll av er brandgasventilation.

En röklucka används för att säkert och effektivt leda bort rök, värme och skadliga ångor från exempelvis lagerlokaler, trapphus, kontor, butiker med mera. Rökluckan hjälper till att sänka den höga temperatur som uppstår vid brand, förhindrar att elden sprider sig vidare i fastigheten samt minskar de skador som kan uppstå på byggnad och inventarier. Genom att den skadliga röken evakueras genom en röklucka i t.ex. ett trapphus kan utrymningen ske betydligt snabbare och därmed säkrare.

Vi hjälper er med rökluckor över hela Sverige!

Vi på Cupola hjälper er att installera nya rökluckor i ert trapphus, kontor, fastighet eller var ni än önskar skapa en säkrare miljö. Självklart hjälper vi er också med service/underhåll av era befintliga luckor. För att säkerställa status på era rökluckor hjälper våra brand och säkerhet er med projektering och riskinventering. Utöver montage och underhåll av rökluckor, har vi flertal tjänster vi hjälper över hela Sverige i syfte att arbeta förebyggande mot brand och andra faror. För att över tid kunna säkerställa funktion på era rökluckor hjälper vi er att upprätta skräddarsydda brandskydd för just er fastighet eller verksamhet. I upprättandet ser vi också självklart över helhetsbilden på er nuvarande utrustning och om den behöver kompletteras med allt ifrån dörrstängare, vägledande markering till handbrandsläckare.

För att ni ska känna er trygga med ert löpande brandskyddsarbete hjälper vi er med alla tänkbara utbildningar inom alla brandskyddsområden, både på våra utbildningsplatser runt om i Sverige, men framförallt på plats hos er. Låt er personal gå utbildning för brandskyddsansvarig för att de ska få rätt kunskap om de ska arbeta med ert förebyggande brandskyddsarbete. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss