SBA – håller olyckorna i schack

Systematiskt brandskyddskyddsarbete (SBA) innebär kortfattat om att värna om människor samt sin verksamhet. Att aktivt arbeta med SBA minskar därför risker för kostsamma och förödande brandskador. Och i förlängningen, vilket är viktigast av allt, att rädda liv.

Så, vad innebär SBA för varje verksamhet?

Varje ägare/innehavare av en anläggning ska aktivt arbeta med sitt brandskydd – ett ständigt pågående arbete. Ett fungerade SBA är inte ett statiskt dokument utan handlar mer om att på ett aktivt, strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd. Detta måste dock finnas dokumenterat, vilket blir ditt ”kvitto” till försäkringsbolag, myndigheter etc.

I det systematiska arbetet ska följande finnas dokumenterat:

-Beskrivning av byggnader och verksamhet med dess förutsättningar och risker ur ett brand- och utrymningsperspektiv.

-Brandskyddsregler där det framgår vad som gäller för exempelvis levande ljus, heta arbeten, tobaksrökning mm.

-Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare.

-Organisation och instruktioner för såväl det förebyggande arbetet som vid uppkommen incident/brand/utrymning.

-Rutiner för information till hantverkare och besökare där det är nödvändigt.

-Plan för utbildningar, övningar, underhåll av brandskyddsprodukter (till exempel rökluckor och släckare) och kontrollronder.

-Genomförda utbildningar, övningar och revisioner av SBA.

-Ritningar över risker och tekniska brandskyddsobjekt. Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen.

Allt detta kan verka svårt och omfattande – men det behöver inte vara det! Cupola har, tillsammans med våra kunder och många års erfarenhet, utvecklat ett webbaserat verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet som är enkelt, smidigt och användarvänligt. Och som vi dessutom stolt vågar kalla för marknadsledande. I Cupola webb-SBA får man som brandskyddsansvarig hjälp och automatiska påminnelser att genomföra sina egenkontroller via mobil, surfplatta eller dator. Våra SBA-konsulter håller er också självklart i handen under hela processen från inventering till upprättande. Via er webbportal får ni en kvalitetssäkring av ert systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder.

Vill ni veta mer? Kontakta oss – vi kan SBA!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply