• SERVICE OCH INSTALLATION

    Självklart hjälper vi er med service och underhåll av allt vi levererar (och en hel del till)!

    Kontakta oss

Service och installation

Det är viktigt att den säkerhetsutrustning man har i sin lokal är intakt och fungerande. Därför behövs det tillsyn, kontroller och underhåll av dessa artiklar för att vidhålla dess kvalité och säkerhet. För att uppnå detta görs det tillsyner av användaren ca en gång i månaden och underhåll av utbildad servicetekniker ca en gång per år enligt svensk standard. Allt enligt Arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor, försäkringsvillkor m.fl .
Cupola kan utföra service på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter. Vi underhåller även brandlarmanläggningar, utrymningslarm, rökluckor, brandtätning, branddörrar, brandskyddsmålning, brandposter, armaturer, utrymningsvägar och annan utrustning. Då vi är rikstäckande genom våra egna servicetekniker eller samarbetspartner så sträcker vi oss från Malmö i syd till Kiruna i norr. Självklart är alla våra servicetekniker utbildade med rätt kompetens för att utföra denna service!
Kontakta oss för mer information eller boka in ett servicebesök direkt!

Vi utför service och underhåll av:

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss