• SKÖTSELANVISNINGAR GLASMARKERINGAR

    Tips och råd för rengöring av fönster med glasmarkeringar.

    Kontakta oss

Skötselanvisningar för glasmarkeringar

Följ våra råd för att maximera glasmarkeringarnas livslängd. Nedan finner ni generella råd gällande rengöring av fönster med glasmarkeringar.

– Rengöringsutrustningen, trasor etc skall vara fri från grus och skräp för att undvika repning
– Använd endast mild tvätt- och rengöringsmedel (fönsterputs) som rekommenderas för glas. Använd rikligt med vatten.
– Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöring.
– Glas skall inte rengöras vid höga temperatur eller i direkt solljus.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss