Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns över hela Sverige och förekommer i olika typer av byggnader. Kraven om hur ett skyddsrum ska vara utformat kommer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och innefattar bland annat att det åligger fastighetsägaren att rätta till fel och vidta de åtgärder som krävs för att ett skyddsrum ska behålla sin skyddsrumsförmåga. Har man som fastighetsägare inte har vidtagit åtgärder kan det bli dyrt att göra anpassningar efter en skyddsrumskontroll från myndigheten.

Bra att veta

Vad säger lagen?

Enligt 4 kap 2§ Lagen om Skyddsrum, är du som ägare av fastigheten skyldig att underhålla skyddsrummet så det behåller samma funktion som när det byggdes. Som ny ägare övertar du det ansvaret. Som köpare har du undersökningsplikt vid fastighetsförvärv och kan tillgodose det kravet genom att beställa en skyddsrumsstatus. Resultatet av kontrollen redovisas i ett dokument som rapporteras in till MSB. Vid om- eller tillbyggnad måste skyddsrums sakkunnig utfärda ett skyddsrumsyttrande enligt V04-201. Kravet på detta är inskrivet i PBL 10 kap 17§. MSB har som mål att utföra besiktningar av skyddsrum var 10:e år.

När skall du, enligt lag, kontrollera och besiktiga?

-Ingen lag på besiktning vid försäljning, men det är bra att göra vid köp eftersom man tar på sig ett ansvar för att skyddsrummet håller ett godkänt skick samt följer gällande regler och normer.
-Vid avveckling av skyddsrum.
-Vid ombyggnad/tillbyggnad av fastighet med skyddsrum.
-Vid montering av nya installationer i befintligt skyddsrum.

När bör man besiktiga sitt skyddsrum?

-Inför en kommande skyddsrumsbesiktning av MSB.
-I de fall skyddsrummet ska användas för annan verksamhet i fredstid (t ex gym eller kontor).
-Inför budgetering av framtida åtgärder.
-För att få en överblick på sitt skyddsrumsmaterial.
-Vid försäljning/köp av fastighet med skyddsrum.

Vi hjälper dig!

Cupola har behöriga skyddsrumskontrollanter certifierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och hjälper Er som fastighetsägare att säkerställa skyddsrummens status och kapacitet

Vi utför bland annat:

-Skyddrumskontroll
-Skyddsrumsstatus
-Skyddrumsyttrande
-Skyddsrumsintyg
-Skyddsrumsbesiktning
-Avvecklingsbesiktning

Känner du dig osäker? Då hjälper vi dig!

Har du frågor eller behöver du hjälp med besiktning och kontroll av dina skyddsrum? Cupola har den nödvändiga kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig bästa sätt.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta