• TAKTILA SKYLTAR

    Brett standardsortiment av taktila skyltar med punktskrift.

    Kontakta oss

Taktila skyltar

Publika lokaler och platser dit alla har tillträde skall göras mer tillgängliga. Det betyder att alla oavsett funktionshinder ska kunna ta del av den information som finns. För den som exempelvis har en grav synskada är taktila skyltar med punktskrift en nödvändighet.

Vi på Cupola har ett brett standardsortiment av taktila skyltar med punktskrift som är färdiga att montera. I vår webbshop finner ni alla våra färdiga skyltar och självklart skräddarsyr vi även taktila skyltar efter ert behov och önskemål gällande färgval, symbol och text.

Skyltplaceringen över golvet eller marken ska vara i underkant 1,4 meter och överkant maximalt 1,6 meter. Inga skyltar får finnas på dörrar utan ska vara placerade på väggen på samma sida som dörrhandtaget. Befintlig skyltning, exempelvis orienteringsskyltar bör kompletteras med taktila skyltar med punktskrift.

Användningsområde

Vägledning

Vägled er personal, kunder och besökare till plats – tillgänglighet för alla.

Tydligt

Tydligare skyltning i er fastighet eller verksamhet.

Enkel montering

Enkelt att montera, finns i olika färgkombinationer som vi anpassar efter era förutsättningar.

Standarder och direktiv

Följer gällande standarder och direktiv.

BFS 2011:13 8 §
Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön ska avhjälpas

”Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den ska finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler…”
Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss