Utrymningsövning

Vid en utrymningsövning får ni en mycket god insyn i hur er utrymningsorganisation, personal och ert larm fungerar vid
en nödsituation. Utrymningsövningen anpassas helt efter era behov och möjligheter.

LÄS MER

INNEHÅLL
– Förmöte och planering med ansvariga
– Genomförande på plats med övningsledare inkl. tidtagning, ljudmätning och observationer
– Eftermöte med ansvariga och utrymningsorganisationen
– Enkätundersökning till samtliga deltagare
– Samanställning, dokumentation och rekommendationer
– Egna tillval: observatörer, figuranter, rökmaskin, räddningstjänst

LÄS MINDRE

Om kursen

För vem

Denna övning riktar sig till alla verksamheter som exempelvis kontor, skolor och hotell.
Ingen förkunskap krävs.

Vad lär jag mig

Efter genomförd övning vet du vad som fungerar bra i er utrymningsorganisation, hur er personal agerar vid nödsituation samt vad du behöver förbättra för att öka er utrymningssäkerhet.

Praktisk information

Upp till 2000 personer.
Övningen tar ca 60 min för ansvariga samt utrymningsorganisationen och ca 20 min för övrig personal.
Utförlig dokumentation för införande i ert brandskydds- och arbetsmiljöarbete (SBA och SAM) ingår.
Övningen kan hållas på svenska eller engelska.

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss