• UTRYMNINGSÖVNING 

    Få förståelse för de moment som ingår i en utrymning.

    Anmälan

Utrymningsövning

Vid brand eller annan kritisk situation ska alla arbetsplatser kunna utrymmas. Under en utrymningsövning får personalen möjlighet att pröva sina utrymningsvägar och se hur utrymningsorganisationen fungerar i praktiken. Ofta framkommer då brister som kan ge ett underlag för förbättringsåtgärder.

LÄS MER

Omfattning utrymningsövning
– Förberedelser (varierar från arbetsplats till arbetsplats)
– Larmet går
– Utrymning sker
– Återsamlingsplatsen
– Avstämning och utvärdering

– Sammanfattning och dokumentation inkl. Observatörsprotokoll
– Deltagarenkät (papper eller digitalt)

Tillval
Släckövning
– Rökmaskin
– Statister

LÄS MINDRE

Om kursen

Anpassad övning

Verksamhetsanpassad övning med eller utan dokumentation. Brand- eller utrymningslarm aktiveras och personalen utrymmer lokalerna och fyller ev. i en enkät.

Skräddarsydd övning

Vi skräddarsyr övningen efter era önskemål!

Var och när?

Håller vi någon öppen utbildning nära dig? Kontakta oss för mer information!

Denna utbildning riktar sig till arbetsplatser som bör öva sig på att utrymma på ett säkert sätt från sina lokaler vid en nödsituation. Vi rekommenderar att ni har genomgått utbildning för utrymningsledare och/eller grundläggande brandskyddsutbildning innan utrymningsövning för att säkerställa en fungerande utrymningsorganisation.

Praktisk information

Om övningen
Innan utrymningsövning genomförs ett förberedande möte på ca 1 timma. Övningen sker vid er arbetsplats. Cupola är rikstäckande och kan självklart hjälpa er med utrymningsövning med tillhörande kurs över hela Sverige!
Kontakta oss för mer information!
Avbokning
Det kostar ingenting att boka av en kurs fram till fyra veckor innan kursen startar. Vid avbokning senare krediteras 65% av kursavgiften fram till två veckor före kursstart. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart krediteras 0% av kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra datum på kurs vid för få anmälningar. Moms tillkommer på samtliga priser.

Utbildningsdatum och ort
Hittar du inte önskat utbildningsdatum, hör då gärna av dig till utbildning@cupola.se eller ring 010-498 49 00 så hjälper vi dig.
Kontakta oss för mer info om vilka orter vi håller våra utbildningar på.

Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta oss