• CUPOLA WEBB-SBA

    Det marknadsledande systemet för Systematiskt Brandskyddsarbete blir nu ännu bättre!

    Logga in

Vi förenklar ditt systematiska brandskyddsarbete!

Cupolas webbaserade ledningssystem, Cupola Webb-SBA, är ett modernt ledningssystem som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete.

Med Cupola Webb-SBA får man en kvalitétssäkring av sitt systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder. Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man arbetar aktivt med sitt SBA-arbete för högsta och bästa beredskap vid en nödsituation.

Vi, tillsammans med er, skapar rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida och tillsammans ser vi till att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet.

I praktiken

Digitalt

Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone.

Enkelt

Lättöverskådligt med enkel och smidig navigering.

Tidsbesparande

Snabbt och enkelt! All dokumentation samlat på ett och samma ställe.

Molnbaserat

Du har alltid tillgång till Cupola Webb-SBA.

Som användare i Cupola Webb-SBA får man tillgång till ett modernt system som underlättar och förenklar arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet.

De främsta anledningarna till varför våra kunder väljer oss:
– Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone.
– Klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden.
– Snabbt och enkelt = Tidsbesparande!
– All dokumentation samlat på ett och samma ställe.
– Under kontrollronden kan arbetsorder skickas direkt för att åtgärda fel och brister.
– Molnbaserat verktyg, vilket gör att du alltid har tillgång till Cupola Webb-SBA.
– Lättöverskådligt med enkel och smidig navigering.

Olika butiker till samma SBA

De flesta av oss har säkert någon gång besökt något av Julas varuhus och känt doften av arbetskläder, trädgårdsprodukter, verktyg och maskiner. I över 65 butiker i både Sverige och Norge arbetar Jula med Cupola Webb-SBA för att effektivisera och säkerhetsställa sitt Systematiska BrandskyddsArbete.
Möt Joakim Johansson, Security Coordinator, på Jula AB som arbetar i Cupola Webb-SBA dagligen.

Joakim Johansson berättar:

Med Cupola Webb-SBA har vi fått ett ledningssystem som klarar av att leverera en tydlig översikt över alla våra butiker. Systemet är användarvänligt och strukturen i programmet med dess dokumentation gör det enkelt att arbeta i och man får en överskådlig bild direkt. Klickbara ritningar, bristlista, beställning direkt till leverantör, lägga upp foton och möjlighet till snabb ändring vid ombyggnation är några av de funktioner som vi på Jula finner mycket användbara. En annan fördel med Cupola Webb-SBA är gästinloggningen. Genom den kan en tillsyn egentligen ske närsomhelst och de kan till och med följa oss utan att ens vara på plats. Vi använder Cupola Webb-SBA i våra butiker för att få ett tidsbesparande system som uppfyller de behov vi söker.

Trygga arrangemang

Möt Anders Gidrup som arbetar som säkerhetsansvarig i Villa Lidköping BK. En man med gedigen bakgrund inom säkerhet och brandskydd. År 2013 prisades Anders arbete till ”Årets risk managementarbete” av Security Awards.
Läs här hans historia om varför Cupola Webb-SBA hjälper Sparbanken Lidköping Arena att skapa trygga arrangemang.

Förenklare och tydliggör vårt SBA

Anders Gidrup berättar:

I Sparbanken Lidköping Arena vistas det tusentals människor dagligen och det är oerhört viktigt att ha ett väl fungerande Systematiska brandskyddsarbete. Cupola Webb-SBA förenklar och hjälper oss att skapa en mycket bra helhetssyn angående brandskyddet i Sparbanken Lidköping Arena. Dessutom ökar ledningssystemet kunskap och insikt om arenans brandskydd, ökar förståelsen för hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna och säkerställa trygga arrangemang. Dessutom bidrar det till att ansvar och arbetsuppgifter klarläggs för publikvärdar och våra kontroller bidrar till att Lidköpings kommun alltid har en arena med gott brandskydd, vilket även gynnar andra arrangemang som t.ex. Melodifestivalen. En annan anledning till varför vi valt att arbeta i Cupola Webb-SBA är att all information är samlat på ett och samma ställe och finns tillgängligt dygnet runt. Man kan arbeta i olika informationsbärare oavsett vart man befinner sig samt att den samlade informationen underlättar revision, uppföljning och underhåll. Med Cupola Webb-SBA kan vi skapa trygga arrangemang i vår arena och jag kan varmt rekommendera detta ledningssystem om ni vill förenkla och effektivisera ert SBA.
Frågor? Hör gärna av dig! Kontakta